Random Posts

Có thể thấy, đồng hồ G-Shock đang lưu hành hiện nay có các tính năng bí mật chuyên dụng cho việc kiểm tra tình trạng của chức năng. Những tính năng này là cách kiểm tra đồng hồ Casio G-Shock của hãng.

Hôm nay với bài viết này, sẽ hướng dẫn cách kiểm tra màn hình LCD, cảm biến, quang điện, kiểm tra chế độ tiết kiệm năng lượng, tự động bật LED trên đồng hồ Casio G-Shock.
Hướng dẫn kiểm tra lỗi màn hình LCD đồng hồ Casio G Shock

Đồng hồ G-Shock hầu hết đều có màn hình LCD để hiển thị chức năng, khi bạn mua đồng hồ cũ, bạn nên kiểm tra xem màn hình có bị lỗi gì hay không, có bao nhiêu điểm chết, liệu nó có thể hiển thị đầy đủ các con số, dấu hiệu không…

Đây cũng là một cách giúp ta xem tất cả các tính năng hiển thị ẩn được cài đặt trong đồng hồ của bạn, vị trí xuất hiện của chúng trên màn hình để bạn có thể khai thác hết.

Hướng dẫn vào kiểm tra lỗi màn hình LCD:

B1: Đầu tiên, đồng hồ ở trong chế độ hiển thị thời gian thông thường, Ấn Cùng Lúc Nút A+B+D để kích hoạt chế độ kiểm tra màn hình LCD.
B2: Lúc này màn hình LCD sẽ hiển thị tất cả những vùng mà nó được cài đặt. Ấn Nút D để di chuyển đến từng vùng hiển thị riêng lẻ. 
B3: Nhấn bất kì nút nào để trở về chế độ hiển thị thời gian thông thường.

Hướng dẫn kiểm tra lỗi cảm biến của đồng hồ Casio G Shock
Hầu hết các mẫu Casio có tính năng Auto Light (tự động bật đèn chiếu sáng) bao gồm G-Shock đều sử dụng cảm biến cơ bản để xác định vị trí của mặt đồng hồ. 

May mắn thay là để biết được chính xác có phải là cảm biến bị lỗi hay không, các kỹ sư của Casio đã xây dựng chế độ chẩn đoán cảm biến mà bạn có thể sử dụng để chẩn đoán các vấn đề tiềm ẩn.

Hướng dẫn vào kiểm tra lỗi cảm biến:
B1: Khi đồng hồ ở trong chế độ hiển thị thời gian thông thường, Ấn Cùng Lúc Nút A+B+C để kích hoạt chế độ kiểm tra lỗi cảm biến
B2: Lúc này, màn hình sẽ hiển thị chữ “TLT” và hiển thị “8888” sau đó nếu cảm biến được kích hoạt thành công. Ngược lại, cảm biến trên đồng hồ đã xảy ra lỗi.
B3: Ấn Bất Kỳ Nút Nào để trở về chế độ hiển thị thời gian thông thường.
Hướng dẫn kiểm tra lỗi quang điện của đồng hồ Casio G Shock
Giả sử, bạn đang sử dụng hoặc muốn mua một mẫu đồng hồ G-Shock Tough Solar (năng lượng ánh sáng), bạn sẽ cần kiểm tra xem tấm quang điện (bộ phận tiếp nhận và chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện) có bị hỏng không, hiệu suất hoạt động có tốt không.Hướng dẫn vào kiểm tra lỗi “tấm quang điện”:

B1: Khi đồng hồ ở trong chế độ hiển thị thời gian thông thường, Ấn Cùng Lúc Nút A+B+D để kích hoạt chế độ kiểm tra lỗi tấm quang điện.
B2: Màn hình sẽ hiển thị dòng chữ “SLR”. Khi pin nhận được năng lượng điện, dòng chữ “8888” sẽ hiện ra, nếu không, tấm quang điện đã bị hỏng (hoặc pin đã đầy năng lượng).
B3: Ấn Bất Kỳ Nút Nào để trở về chế độ hiển thị thời gian thông thường.
Một lưu ý là những cách kiểm tra đồng hồ Casio G-Shock trên thường chỉ thực hiện được đối với các mẫu có 4 nút. Nếu trường hợp đồng hồ của bạn có nhiều hơn 4 nút, tổ hợp phím để vào các chế độ kiểm tra có thể là: A (Adjust) + B (Mode) + các nút bên phải (tùy thuộc mẫu mã, để biết chính xác bạn cần phải tự thử nghiệm).

Hướng dẫn kiểm tra các tính năng bị ẩn của đồng hồ Casio G Shock

Có thể thấy, đồng hồ G-Shock đang lưu hành hiện nay có các tính năng bí mật chuyên dụng cho việc kiểm tra tình trạng của chức năng. Những tính năng này là cách kiểm tra đồng hồ Casio G-Shock của hãng.

Hôm nay với bài viết này, sẽ hướng dẫn cách kiểm tra màn hình LCD, cảm biến, quang điện, kiểm tra chế độ tiết kiệm năng lượng, tự động bật LED trên đồng hồ Casio G-Shock.
Hướng dẫn kiểm tra lỗi màn hình LCD đồng hồ Casio G Shock

Đồng hồ G-Shock hầu hết đều có màn hình LCD để hiển thị chức năng, khi bạn mua đồng hồ cũ, bạn nên kiểm tra xem màn hình có bị lỗi gì hay không, có bao nhiêu điểm chết, liệu nó có thể hiển thị đầy đủ các con số, dấu hiệu không…

Đây cũng là một cách giúp ta xem tất cả các tính năng hiển thị ẩn được cài đặt trong đồng hồ của bạn, vị trí xuất hiện của chúng trên màn hình để bạn có thể khai thác hết.

Hướng dẫn vào kiểm tra lỗi màn hình LCD:

B1: Đầu tiên, đồng hồ ở trong chế độ hiển thị thời gian thông thường, Ấn Cùng Lúc Nút A+B+D để kích hoạt chế độ kiểm tra màn hình LCD.
B2: Lúc này màn hình LCD sẽ hiển thị tất cả những vùng mà nó được cài đặt. Ấn Nút D để di chuyển đến từng vùng hiển thị riêng lẻ. 
B3: Nhấn bất kì nút nào để trở về chế độ hiển thị thời gian thông thường.

Hướng dẫn kiểm tra lỗi cảm biến của đồng hồ Casio G Shock
Hầu hết các mẫu Casio có tính năng Auto Light (tự động bật đèn chiếu sáng) bao gồm G-Shock đều sử dụng cảm biến cơ bản để xác định vị trí của mặt đồng hồ. 

May mắn thay là để biết được chính xác có phải là cảm biến bị lỗi hay không, các kỹ sư của Casio đã xây dựng chế độ chẩn đoán cảm biến mà bạn có thể sử dụng để chẩn đoán các vấn đề tiềm ẩn.

Hướng dẫn vào kiểm tra lỗi cảm biến:
B1: Khi đồng hồ ở trong chế độ hiển thị thời gian thông thường, Ấn Cùng Lúc Nút A+B+C để kích hoạt chế độ kiểm tra lỗi cảm biến
B2: Lúc này, màn hình sẽ hiển thị chữ “TLT” và hiển thị “8888” sau đó nếu cảm biến được kích hoạt thành công. Ngược lại, cảm biến trên đồng hồ đã xảy ra lỗi.
B3: Ấn Bất Kỳ Nút Nào để trở về chế độ hiển thị thời gian thông thường.
Hướng dẫn kiểm tra lỗi quang điện của đồng hồ Casio G Shock
Giả sử, bạn đang sử dụng hoặc muốn mua một mẫu đồng hồ G-Shock Tough Solar (năng lượng ánh sáng), bạn sẽ cần kiểm tra xem tấm quang điện (bộ phận tiếp nhận và chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện) có bị hỏng không, hiệu suất hoạt động có tốt không.Hướng dẫn vào kiểm tra lỗi “tấm quang điện”:

B1: Khi đồng hồ ở trong chế độ hiển thị thời gian thông thường, Ấn Cùng Lúc Nút A+B+D để kích hoạt chế độ kiểm tra lỗi tấm quang điện.
B2: Màn hình sẽ hiển thị dòng chữ “SLR”. Khi pin nhận được năng lượng điện, dòng chữ “8888” sẽ hiện ra, nếu không, tấm quang điện đã bị hỏng (hoặc pin đã đầy năng lượng).
B3: Ấn Bất Kỳ Nút Nào để trở về chế độ hiển thị thời gian thông thường.
Một lưu ý là những cách kiểm tra đồng hồ Casio G-Shock trên thường chỉ thực hiện được đối với các mẫu có 4 nút. Nếu trường hợp đồng hồ của bạn có nhiều hơn 4 nút, tổ hợp phím để vào các chế độ kiểm tra có thể là: A (Adjust) + B (Mode) + các nút bên phải (tùy thuộc mẫu mã, để biết chính xác bạn cần phải tự thử nghiệm).